Tại sao phải lọc nước sinh hoạt

Nguồn nước sinh hoạt Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia “thiếu nước” do lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840 m3, thấp hơn chỉ tiêu 4.000 m3/người mỗi năm của Hội Tài nguyên Nước quốc tế (IWRA). Đây được xem là một nghịch lý đối với một quốc gia Read more about Tại sao phải lọc nước sinh hoạt[…]

Lọc nước sinh hoạt

Lọc nước sinh hoạt gia đình. Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình thường được lấy ở các nguồn sau: Nước máy Nước ngầm Nước bề mặt, sông hồ ao suối Nước mưa Tình trạng ô nhiễm nguồn nước Nguồn nước ngầm nhiễm phèn nhiễm màu nhiễm kim loại nặng dư Read more about Lọc nước sinh hoạt[…]