0913 709 606 hientv.thaiviet@gmail.com

Category: Lọc nước sinh hoạt

Chuyên lọc nước sinh hoạt cho các hộ gia đình, loại bỏ những vấn đề nguồn nước sinh hoạt nhiễm phải như phèn, mùi, màu, dư lượng chất tẩy rửa trong nước máy

Lọc nước sinh hoạt

Tại sao phải lọc nước sinh hoạt

Posted By admin

Nguồn nước sinh hoạt
Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia “thiếu nước” do lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840 m3, thấp hơn chỉ tiêu 4.000 m3/người mỗi năm của Hội Tài nguyên Nước quốc tế (IWRA). Đây được

Read More

Lọc nước sinh hoạt

Lọc nước sinh hoạt

Posted By admin

Lọc nước sinh hoạt gia đình.
Hiện nay nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình thường được lấy ở các nguồn sau:

Nước máy
Nước ngầm
Nước bề mặt, sông hồ ao suối
Nước mưa

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước

Read More