0913 709 606 hientv.thaiviet@gmail.com

Category: Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Cung cấp các thông tin ô nhiễm môi trường nước, hậu quả của ô nhiễm nguồn nước, phân loại ô nhiễm nước, các tác nhân gây hại đến sức khỏe khi sử dụng nguồn nước ô nhiễm

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Tác hại khi sử dụng nguồn nước nhiễm asen

Posted By hien tran

Asen gây ra ba tác động chính tới sức khỏe con người là: làm đông keo protein, tạo phức với asen(III) và phá hủy quá trình phốt pho hóa.
Các triệu chứng của nhiễm độc asen như: Ở thể cấp tính gây ho, tức ngực

Read More

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Tác hại khi sử dụng nguồn nước nhiễm thủy ngân

Posted By hien tran

Thủy ngân vô cơ chủ yếu ảnh hưởng đến thận, trong khi  đó methyl thủy   ngân ảnh hưởng chính đến hệ thần kinh trung ương. Sau khi bị nhiễm độc người  bệnh dễ cáu gắt, kích thích, xúc động, rối loạn tiêu hóa rối loạn

Read More
Tác hại khi sử dụng nguồn nước nhiễm chì

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Tác hại khi sử dụng nguồn nước nhiễm chì

Posted By hien tran

Chì có tính độc cao đối với con người và động vật. Sự thâm nhiễm chì vào cơ thể con người từ rất sớm từ tuần thứ 20 của thai kì và tiếp diễn suốt kì mang thai. Trẻ em có mức hấp thụ chì

Read More
Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước

Posted By hien tran

          ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1.    Nước và sinh vật nước:
a)    Nước

Nước ngầm: Ngoài việc các cặn lơ lửng trong nước mặt, các chất thải  nặng lắng xuống đáy sông, sau khi phân huỷ, 1 phần lượng chất được các sinh

Read More
Phân loại ô nhiễm môi trường nước

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Phân loại ô nhiễm môi trường nước

Posted By hien tran

1.Ô nhiễm sinh học:
Ô nhiễm nước sinh học do các nguồn thải đô thị hay kỹ nghệ có các chất thải sinh hoạt, phân, nước rữa của các nhà máy đường, giấy…
Sự ô nhiễm về mặt sinh học chủ yếu là do sự

Read More
Thực trạng ô nhiễm môi trường nước

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Thực trạng ô nhiễm môi trường nước

Posted By hien tran

1.Tình trạng ô nhiễm nước trên thế giới
Trong thập niên 60, ô nhiễm nước lục địa và đại dương gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Tiến độ ô nhiễm nước phản ánh trung thực tiến bộ phát triển kỹ nghệ. Ta có

Read More
Ô nhiễm môi trường nước

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Ô nhiễm môi trường nước

Posted By hien tran

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học– sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở  thể  lỏng, rắn làm cho nguồn  nước trở nên độc hại với con người

Read More
Tài nguyên nước và vai trò của nguồn nước

Lọc nước giếng khoan Ô nhiễm môi trường nước và hậu quả của nó

Tài nguyên nước và vai trò của nguồn nước

Posted By hien tran

Tài nguyên nước
Trái đất có khoảng 361 triệu km2 diện tích các đại dương( chiếm 71% diện
tích bề mặt trái đất). Trữ lượng tài nguyên nước có khoảng 1,5 tỷkm3, trong đó nước nội địa chỉchiếm 91 triệu km3 ( 6,1%), còn

Read More