Xử lý nước giếng phèn

Xử lý nước giếng phèn gia đình Tình trạng ô nhiễm nguồn nước giếng phèn Hiện nay khoảng 60% nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình là sử dụng nguồn nước giếng khoan. Nhưng hiện nay do vấn đề CNH-HDH mà nguồn nước giếng ngầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước Read more about Xử lý nước giếng phèn[…]