Xử lý nước nhiễm asen hiệu quả

Xử lý nguồn nước nhiễm asen như thế nào cho hiệu quả? Ngày 23/10, TS. Bùi Quang Cư – Viện Công nghệ Hóa học TP.HCM thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết, sử dụng quặng pyrolusite để loại bỏ asen (thạch tín – As) trong nước là một nghiên cứu nhằm đa Read more about Xử lý nước nhiễm asen hiệu quả[…]