0913 709 606 hientv.thaiviet@gmail.com

Category: Xử lý nước

Xử lý nước Thái Việt chuyên xử lý nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn, màu mùi, kim loại nặng

Xử lý nước

Xử lý nước nhiễm asen hiệu quả

Posted By admin

Xử lý nguồn nước nhiễm asen như thế nào cho hiệu quả?
Ngày 23/10, TS. Bùi Quang Cư – Viện Công nghệ Hóa học TP.HCM thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết, sử dụng quặng pyrolusite để loại bỏ asen (thạch tín

Read More