0913 709 606 hientv.thaiviet@gmail.com

Lọc nước công nghiệp

Nước sạch cho mọi nhà! Lọc nước công nghiệp

Lọc nước công nghiệp

Posted By admin

 

https://sites.google.com/site/locnuocthaivietbienhoa/san-pham/loc-nuoc-cong-nghiep-voi-04-binh-loc-composite-usa-cong-xuat-20m3-h
 Lọc nước công nghiệpvới 04 bình lọc composite(USA)
công xuất 20m3/h
Giá bán: Liên Hệ
 

https://sites.google.com/site/locnuocthaivietbienhoa/san-pham/loc-nuoc-cong-nghiep-voi-binh-loc-inox-sus-304-cong-xuat-10m3-h
 

Lọc nước công nghiệp

với bình lọc inox sus 304 công xuất 10m3/h

Giá bán: Liên Hệ

 

https://sites.google.com/site/locnuocthaivietbienhoa/san-pham/he-thong-xu-ly-nuoc-gieng-5m3-h
 
Hệ thống xử lý nước giếng 5m3/h
Giá bán: Liên Hệ